sc
Dịch vụ Google Play cho AR apk
Dịch vụ Google Play cho AR apk

Dịch vụ Google Play cho AR

Phiên bản mới nhất bởi Google LLC

Dịch vụ Google Play cho AR mở khóa trải nghiệm AR được xây dựng bằng ARCore.

Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường được tự động cài đặt và cập nhật trên các thiết bị được hỗ trợ. Dịch vụ này mở ra những trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) được xây dựng bằng ARCore. Các bản cập nhật tự động đảm bảo rằng các ứng dụng có chức năng Thực tế tăng cường hoạt động mà không yêu cầu tải xuống bổ sung.

Dịch vụ này trước đây có tên là ARCore. Bạn có thể cài đặt dịch vụ và mở khóa các cách mới để mua sắm, tìm hiểu, tạo và trải nghiệm thế giới cùng nhau.


https://developers.google.com/ar/arcore_open_source_licenses

Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google (Điều khoản dịch vụ của Google,
https://www.google.com/accounts/TOS) và Chính sách quyền riêng tư chung của Google
(https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/). Dịch vụ này là một Dịch vụ theo như định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của
Google và các điều khoản liên quan đến phần mềm trong các Dịch vụ của chúng tôi áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ này.
:)

Cùng tác giả

 • Digital Wellbeing

  Cải thiện sự cân bằng cuộc sống và giúp bạn rời xa điện thoại dễ dàng hơn

 • Google Dịch

  Thế giới đang ở gần hơn bao giờ hết với hơn 100 ngôn ngữ

 • Google Play Trò chơi

  Chơi những trò chơi tuyệt vời để đạt thành tích và điểm số cao.

 • YouTube

  Thưởng thức video và các kênh truyền hình với các ứng dụng chính thức của YouTube ưa thích của bạn.